HANDELSBETINGELSER FOR HEGN VERDEN WEBSHOP  

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1.1. Webshoppen Hegn Verden findes under webadressen hegnverden.dk og ejes af virksomheden:

JDSL Sp. z o.o.
ul. Działkowa 24
02-234 Warszawa, Polen
NIP /CVR/ PL5252528335
REGON /statistisk nr./146017355

e-mail: info@hegnverden.dk

1.2. For at bruge Hegn Verden Webshop skal du acceptere de almindelige forretningsbetingelser, som er anført nedenfor.

1.2.1. For at tilmelde dig Hegn Verden Webshop skal du være en fysisk person, mindst 18 år gammel og have fuld juridisk handleevne, eller en juridisk person eller en organisatorisk enhed uden juridisk personlighed, som har retsevne i henhold til særskilt lovgivning.

1.2.2. Enheden, der udfylder registreringsformularen, erklærer, at:

 • - oplysningerne i formularen er fuldstændige og i overensstemmelse med de faktiske forhold,

 • - den er bekendt med de almindelige forretningsbetingelser og forpligter sig til at overholde dem.

1.2.3. Ved registrering i Hegn Verden Webshop skal du angive følgende oplysninger:

 • e-mail-adresse, som bruges som login, der identificerer brugeren,

 • adgangskode,

 • navn og efternavn eller virksomhedsdata,

 • leveringsadresse,

 • telefonnummer.

1.2.4. Efter du har udfyldt og accepteret den elektroniske registreringsformular, får du den status som bruger.

2. FORTROLIGHEDSPOLITIK

2.1. Ved at udfylde registreringsformularen accepterer brugeren i feltet for samtykke til behandling af personoplysninger, at JDSL Sp. z o. o. behandler personoplysninger (navn, efternavn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer) til formål i forbindelse med gennemførelse af salgsaftalen. Dermed erklærer Brugeren også, at han er blevet informeret om, at JDSL Sp. z o.o.o. er den dataansvarlige, og at Brugeren har ret til at få indsigt i oplysninger, ret til sletning, begrænsning af behandlingen, dataportabilitet, og at personoplysningerne er frivillige, men samtidig nødvendige for at kontakte brugeren.

2.2. Manglende samtykke til behandling af de personoplysninger, der er anført i punkt 2.1. ovenfor, forhindrer udførelsen af Brugerens ordre.

2.3. Den dataansvarlige, som behandler data i forbindelse med gennemførelse af bestemmelserne i de her Handelsbetingelser, er Tjenesteudbyder. Personoplysninger behandles til de formål, i det omfang og på grundlag af de principper, der er fastsat i fortrolighedspolitikken, der er offentliggjort på Hegn Verden Webshops sider. Angivelse af personoplysninger er frivillig. Enhver person, hvis personoplysninger behandles af Tjenesteudbyderen, har ret til at få indsigt i indholdet og ret til at opdatere og rette data.


3. BETINGELSER FOR AFTALEINDGÅELSE

3.1. Indgåelsen af Salgsaftalen mellem Kunden og Sælgeren finder sted, efter at Kunden har afgivet en Ordre ved hjælp af Bestillingsformularen i Hegn Verden Webshop.

3.2. Prisen for produktet, som kan ses på Hegn Verden Webshops hjemmeside, er angivet i DKK og er inklusive moms. Kunden skal informeres om den samlede pris inklusive afgifter for det produkt, der er aftalens genstand, og om leveringsomkostningerne på Hegn Verden Webshops sider, når han afgiver Ordren, herunder på tidspunktet, hvor Kunden udtrykker sin vilje til at indgå en Salgsaftale.

3.3. Salgsaftalen i Hegn Verden Webshop indgås ved hjælp af en Bestillingsformular.

3.3.1. Indgåelsen af Salgsaftalen mellem Kunden og Sælgeren finder sted, efter at Kunden har afgivet en Ordre i Hegn Verden Webshop og betalt for den afgivne ordre.

3.3.2. Ordren bliver først behandlet, når betalingen for den pågældende ordre er registreret.

3.3.3. Efter at Kunden har afgivet en Ordre og efter at vi har registreret betalingen på vores konto, bekræfter Sælgeren, at ordren er godkendt til behandling ved at sende en e-mail til Kundens e-mailadresse. I det øjeblik Kunden modtager den ovennævnte e-mail, er Salgsaftalen mellem Kunden og Sælgeren indgået.

3.4. Indholdet af Salgsaftalen skal registreres, sikres og stilles til Kundens rådighed på en følgende måde:

 • ved at gøre de her Handelsbetingelser tilgængelige på Hegn Verden Webshops websted,

 • ved at sende en e-mail til Kunden, beskrevet i punkt 3.2.2. i Handelsbetingelserne


4. BETALINGSMETODER OG -BETINGELSER

4.1. Sælgeren skal stille Kunden til rådighed følgende betalingsmetoder for Salgsaftalen:

4.1.1. Betaling som overførsel i PayPal-systemet

4.1.2. Betaling med kreditkort i VISA, MATER CARD, MAESTRO systemet

4.1.3. Betaling ved bankoverførsel til sælgerens bankkonto PL72 1140 2004 0000 3912 1419 8842 BIC Number BREXPLPWMBK

4.2. Ved bankoverførsel kan behandlingstiden forlænges med ca. 2-3 hverdage.


5. LEVERINGSFRIST OG - BETINGELSER

5.1. Produktet kan leveres inden for Danmark, også til øer med adgang via en bro. Ved bestillinger til øer uden adgang via en bro, kan Hegn Verden opkræve et ekstra færgegebyr og gebyr for brugt tid.

5.2. Produkter leveres til Kunden mod betaling, og det opkrævede beløb afhænger af de bestilte varer.

5.3 De aktuelle fragtpriser kan findes på hegnverden.dk/content/17-levering

5.4. Sælgeren tilbyder Kunden følgende leveringsmåder for produkter:

 • personlig afhentning i Polen,

 • Hegn Verdens eget transportmiddel,

 • transport med et eksternt transportfirma.

5.5. Leveringsfristen for produktet til Kunden udgør op til 14 arbejdsdage, medmindre en anden frist er angivet i produktbeskrivelsen eller i forbindelse med ordren. Ved produkter med forskellige leveringsdatoer er den længste leveringsfrist gældende.

5.5.1. Leveringsfristen for produktet regnes fra den dag, hvor betalingen registreres på Sælgerens konto.

5.6. Ved tilfældige begivenheder tillader Sælgeren en forlængelse af leveringsfristen.

5.6.1. Sælgeren er ikke ansvarlig for Kundens økonomiske tab i forbindelse med forsinket levering af varer.

5.7. Ved modtagelsen af varen er det Kundens ansvar at kontrollere ordren og underskrive Afleveringsprotokol.

5.8. Varen leveres til grænsen af Kundens ejendom.

5.9. Ved levering af skydeporte er det Kunden, som er ansvarlig for aflæsning.


6. PRODUKTREKLAMATION

6.1. Der gives, efter købeloven, en reklamationsret i 24 måneder på alle varer til forbrugere. Reklamationsretten betyder, at du som forbruger kan klage over fejl og mangler ved produktet som er opstået 24 måneder efter varen er modtaget. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen. Hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget.

6.2. Kunden kan indgive reklamationen skriftligt til virksomhedens adresse (JDSL Sp. z o.o., ul. Działkowa 24, 02-234 Warszawa, Polen) eller til e-mailadressen: info@hegnverden.dk

6,3. Sælgeren er ansvarlig over for Kunden, hvis det solgte Produkt har en fysisk eller juridisk mangel. Hvis det solgte Produkt har en mangel, kan Kunden:

a. afgive en erklæring om at nedsætte prisen, medmindre Sælgeren straks og uden væsentlig ulempe for Kunden udskifter det defekte Produkt til et produkt uden mangler eller fjerner manglen,

b. kræve, at Produktet erstattes med et fejlfrit produkt eller at manglen fjernes.

6.4. Det anbefales, at Kunden angiver i reklamationens beskrivelse:

 • oplysninger og omstændigheder vedrørende den pågældende genstand, især manglens art og dato for dens opståen,

 • nummeret på købsdokumentet eller datoen for modtagelse af produktet,

 • kontaktoplysninger på personen, som indgiver reklamationen,

6.5. Sælgeren skal svare på Kundens reklamation straks, senest inden for 14 kalenderdage fra datoen for dens fremsendelse. Hvis Sælgeren ikke svarer inden for den ovennævnte periode, betyder det, at Sælgeren anser reklamationen som berettiget.

6.6. Hvis det for Kundens reklamation eller krav er nødvendigt, at Sælgeren inspicerer produktet, Kunden skal afvente et besøg af en medarbejder fra Hegn Verden i op til 14 arbejdsdage eller fremlægge omfattende fotodokumentation.

6.7. Sælgeren er ansvarlig i henhold til producentgaranti, hvis fysisk mangel opdages inden udløbet af to år fra datoen for levering af varen til Kunden. Krav om fjernelse af manglen eller udskiftning af produktet med et fejlfrit produkt udløber et år efter manglens konstatering, men hvis det er en virksomhed på forbrugerens rettigheder, som køber produkter - kan forældelsesfristen ikke udløbe inden fristens udløb.

6.8. Reklamationen skal indgives skriftligt til virksomhedens adresse (JDSL Sp. z o.o., ul. Działkowa 24, 02-234 Warszawa, Polen) eller til e-mailadressen: info@hegnverden.dk

6.8.1. Det anbefales, at Kunden angiver i reklamationens beskrivelse:

 • oplysninger og omstændigheder vedrørende den pågældende genstand, især manglens art og dato for dens opståen,

 • kundens krav,

 • kontaktoplysninger på personen, som indgiver reklamationen,

7. FORTRYDELSESRET

7.1. Kunden, der har indgået en aftale om fjernsalg, kan inden for 14 kalenderdage fra produktets modtagelse fortryde aftalen uden begrundelse og uden at pådrage sig omkostninger, bortset fra omkostningerne til transport i begge retninger.

7.2. For at overholde fristen er det tilstrækkeligt at sende en erklæring inden fristens udløb. En erklæring om aftalens fortrydelse kan indgives til virksomhedens adresse eller pr. e-mail: info@hegnverden.dk

7.3. Fortrydelsesformular findes på Webshoppens webside https://hegnverden.dk/HV-Returnering.pdf

7.4. Forbrugeren er forpligtet til, straks, senest inden for 14 kalenderdage fra fortrydelsesdatoen, at returnere produktet til sælgeren, medmindre sælgeren har tilbudt at afhente produktet selv. For at overholde fristen er det tilstrækkeligt at sende produktet tilbage inden fristens udløb. Forbrugen/Virksomheden med forbrugsrettigheder kan returnere produktet til adressen:
JDSL Sp. z o.o.
ul. Działkowa 24
02-234 Warszawa, Polen

7.5. Fortrydelsesretten gælder ikke for produkter, der er fremstillet efter individuel kundeordre (især porte, der er fremstillet i individuel størrelse, palisadehegn og låger).

7.6. Fortrydelsesretten gælder ikke for erhvervskunder og institutionelle kunder, der køber på en momsfaktura.


8. GARANTIVILKÅR

8.1. Detaljerede garantibetingelser er tilgængelige på vores hjemmesidewww.hegnverden.dk/warranty

9. FINANSIELLE BETINGELSER

9.1. Alle priser er i danske kroner og inkluderer moms på 23 %, der i øjeblikket gælder i Polen. Salgsdokumentet er en faktura udstedt af et polsk selskab.

9.2. Hvis varen købes af en privatperson, gælder prisen, der er vist i webshoppen, inklusive afgifter.

9.2.1. Hvis varen købes af en virksomhed på momsfaktura, reduceres priserne med moms i overensstemmelse med EU-lovgivningen. For at kunne foretage køb uden moms forventer sælgeren, at kunden:

 • har et gyldigt europæisk skatteidentifikationsnummer,

 • underskriver CMR-transportdokumentet ved modtagelsen,

 • få varer leveret til den adresse, der svarer til virksomhedens registreringsadresse,

 • I udvalgte tilfælde, underskriver en erklæring, der bekræfter eksporten af varer.

Download erklæringen om vareeksport

9.3 I tilfælde af returnering af varer skal sælgeren tilbagebetale betalingen i danske kroner inden for 14 dage efter modtagelsen af varerne til den oplyste bankkonto.


10. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

10.1. Aftaler, der indgås via Webshoppen, indgås på dansk, engelsk, polsk eller tosproget.

10.2. Tjenesteudbyderen forbeholder sig ret til at foretage ændringer i vilkårene og betingelserne.

10.3. I tilfælde af tvister afgøres de af den kompetente domstol for Sælgerens hjemsted.